Įrašyk savo vardą ir pavardę:
Tavo mokyklos pavadinimas:
Kelintoje klasėje mokaisi:
Gauk diplomą

Valio!

Sveikiname išsprendus negyvosios gamtos testą!

Tu testą išsprendei per
0min.00sek.
:)
Iš pirmo karto teisingai
atsakei į...klausimus.

DABAR ESI DRAUGIŠKAS GAMTAI, TIKRAS GAMTUKAS!

Atsisiųsk diplomą
1/10
ankstesnis
<
>
kitas
Gamtukų pagalba

Kaip manai, kas vyksta, kai saulė kaitina vandens telkinių paviršių?

Kaip manai, kodėl šviečiant saulei didžioji dalis vandens nespėja susigerti į žemę?

Kaip manai, ar gamtoje, taip pat ir dirvožemyje, būna tuščių vietų?

Kaip manai, kurie iš pateiktų pavyzdžių gamtoje susiformuoja natūraliai?

Kaip manai, ar ši vietovė prieš 100 metų atrodė taip pat?

Sekant upės tėkmę pasroviui, upė platėja. Kaip manai, kodėl?

Kaip manai, kodėl vienas skruzdėlyno šlaitas statesnis?

Kaip manai, kurie debesys lengvučiai ir kybo aukštai progozuodami giedrą?

Kaip manai, kuriai mėnulio fazei esant galima pamatyti net savo šešėlį?

Kaip manai, kuris iš pateiktų taršos šaltinių nepriklauso nuo žmogaus veiklos?

Kodėl iškrinta krituliai?

Nusileidus saulei dirvos paviršius atvėsta.

Tarp dirvožemio dalelių daug ertmių, kas jas užima?

O kuriam iš šių pavyzdžių sukurti reikia gamyklų?

Kas greičiau keičia kraštovaizdį – žmogus ar gamta? Kiek laiko auga miškas, o kiek laiko reikia suarti lauką?

Prisimink upės dalis – aukštupys yra upės ištakos.

Kurioje medžio kamieno pusėje buna šilčiau? Ar ten ir mažiau apsamanoję?

Kodėl stori ir tankūs debesys susibūrę į krūvą atneša kritulius?

Pridėjus pagaliuką prie mėnulio puselių, gausi raides P arba d. Kaip tai padeda atpažinti mėnulio fazes?

Kokios transporto priemonės labiausiai teršia orą? Kodėl?

Nenutrūkstama vandens apytaka vyksta veikiama saulės.

Laistymas padidina derliaus kokybę, teisingai laistydamas užauginsi daugiau daržovių ir vaisių!

Organinės medžiagos dirvožemyje – puvenos, maži gyvi organizmai ir, kartais, augalų likučiai.

Per tūkstančius metų iš organinių liekanų susiformavo naudingosios iškasenos.

Kad išsaugotume unikalius kraštovaizdžius, Lietuvoje steigiamos saugomos teritorijos. Nuotraukoje – Nemuno kilpų regioninis parkas.

Susiorientuoti (susigaudyti aplinkoje) tau padės šiaurės kryptis. Šiaurė – žemėlapio viršuje!

Palygink kelis medžius. Ar ant visų samanos vienoje pusėje? Pagal tai galima tiksliai nustatyti šiaurės-pietų kryptis.

Saulės spinduliai beveik nematomi pro pilkus, žemus debesis. Kuriai debesų rūšiai tinka toks apibūdinimas?

Kai mėnulis yra tarp saulės ir žemės, jis praktiškai nematomas. Kodėl?

Taršos šaltinis – vieta, veiksmas ar veiksnys, dėl kurio į atmosferą išmetami teršalai.

Žemės gyvybė negali egzistuoti be vandens. Sudėliok vandens apytakos rato elementus.

Kuriuo paros metu, karštą vasaros dieną palaistysi augalus?

Dirvožemio derlingumas priklauso nuo sudėties. Kurie 4 dirvožemio komponentai svarbiausi?

Žemės gelmių turtai vadinami naudingomis iškasenomis. Kas iš jų nėra naudingoji iškasena?

Kraštovaizdžiai – visa tai, kas mus supa. Ar žinai, kas sukūrė šio kraštovaizdžio elementus?

Nemunas čia kilpinėdamas teka į šiaurę. Tu plauki pasroviui iš aukštupio. Sudėliok eilės tvarka miestelius, kuriuos praplauksi.

Matai kalvą, kurios vienas šlaitas jau žaliuoja, o kitame dar sniegas ir medžio kamienas apsamanojęs. Kur šiaurė?

Atpažink debesų rūšis. Kurie debesys rodo tikėtiną lietų?

Mėnulis atspindi saulės šviesą, todėl atrodo, kad ir pats šviečia. Atpažink mėnulio fazes ir paveikslėlyje sudėliok pavadinimus.

Be tyro oro neišgyventume net 5 minučių. Pažymėk tris, kurie labiausiai teršia orą.

kondensacija
vandens nuotekis
garavimas
krituliai
Šiaurė
Pietūs
jaunatis
delčia
pilnatis
priešpilnis